• Khởi động mềm 3RW44
 • Khởi động mềm 3RW44
 • Khởi động mềm 3RW44
 • Khởi động mềm 3RW44

Khởi động mềm 3RW44

Mã sản phẩm: Soft Starter 3RW44 - Siemens
Giá: Liên hệ
Khởi động mềm (Soft Starter) RW44 của Siemens. Dùng để khởi động động cơ. Dòng sản phẩm tính năng cao. Đây là sản phẩm Độc đáo của Siemens, giúp cho quý khách có thể tiết kiệm chí phí và không gian lắp đặt

Thông tin chi tiết sản phẩm

Khởi động mềm (Soft Starter) RW44 của Siemens. Dùng để khởi động động cơ. Dòng sản phẩm tính năng cao. Đây là sản phẩm Độc đáo của Siemens, giúp cho quý khách có thể tiết kiệm chí phí và không gian lắp đặt

Đặc điểm
 • Khởi động và dừng êm
 • Khởi động qua từng bước
 • Giảm dòng điện đỉnh
 • Giảm tải cho hệ thống cung cấp điện
 • Giảm tải cơ khí cho hệ thống
 • Tiết kiệm không gian và dây nối so với các hệ thống thông thường
 • Không cần bảo dưỡng công tắc
 • Vận hành dễ dàng
 • Dòng họat động (A) 29-432
 • Công suất động cơ (kW) : 15-500
 • Điện áp điều khiển (Us) : 230V AC
 • Screw terminal type

Application / Ứng dụng
 • Fans
 • Pumps
 • Ventilators
 • Compressors & Cooler
 • Water transport
 • Conveying systems & lift
 • Hydraulics
 • Machine Tools
 • Mills
 • Saws
 • Breakers
 • Mixers
 • Centrifuges
 • Industrial cooling and refrigerating systems
In-line Circuits Inside Delta circuits Mã hiệu
A KW (400V) A KW (400V)  
29 15 50 22 3RW4422-1BC44
36 18.5 62 30 3RW4423-1BC44
47 22 81 45 3RW4424-1BC44
57 30 99 55 3RW4425-1BC44
77 37 133 75 3RW4426-1BC44
93 45 161 90 3RW4427-1BC44
113 55 196 110 3RW4434-6BC44
134 75 232 132 3RW4435-6BC44
162 90 281 160 3RW4436-6BC44
203 110 352 200 3RW4443-6BC44
250 132 433 250 3RW4444-6BC44
313 160 542 315 3RW4445-6BC44
356 200 617 355 3RW4446-6BC44
432 250 748 400 3RW4447-6BC44

In-line Circuits Inside Delta circuits Mã hiệu
A KW (500V) A KW (500V)  
29 18.5 50 30 3RW4422-1BC45
36 22 62 37 3RW4423-1BC45
47 30 81 45 3RW4424-1BC45
57 37 99 55 3RW4425-1BC45
77 45 133 90 3RW4426-1BC45
93 55 161 110 3RW4427-1BC45
113 75 196 132 3RW4434-6BC45
134 90 232 160 3RW4435-6BC45
162 110 281 200 3RW4436-6BC45
203 132 352 250 3RW4443-6BC45
250 160 433 315 3RW4444-6BC45
313 200 542 355 3RW4445-6BC45
356 250 617 450 3RW4446-6BC45
432 315 748 500 3RW4447-6BC45

 

In-line Circuits Inside Delta circuits Mã hiệu
A KW (690V)      
29 30     3RW4422-1BC46
36 37     3RW4423-1BC46
47 45     3RW4424-1BC46
57 55     3RW4425-1BC46
77 75     3RW4426-1BC46
93 90     3RW4427-1BC46
113 110     3RW4434-6BC46
134 132     3RW4435-6BC46
162 160     3RW4436-6BC46
203 200     3RW4443-6BC46
250 250     3RW4444-6BC46
313 315     3RW4445-6BC46
356 355     3RW4446-6BC46
432 400     3RW4447-6BC46

 


Sản phẩm cùng loại