Giải pháp tự độngTruyền Động ACTổng quan hệ thống Simocrane

Tổng quan hệ thống Simocrane

2012-10-16 15:54:49 Simocrane Basic Technology

- Trong những giải pháp ứng dụng trước đây, module T300/T400 là module công nghệ đặc trưng giúp cho việc điều khiển vòng kín truyền động của cẩu, sử dụng kết hợp với SIMOVERT MASTERDRIVES và SIMOREG DC MASTER. Với sự trợ giúp của module công nghệ T300/T400 và phần mềm đặc trưng được thiết kế cho cẩu, vì vậy những chức năng công nghệ được thêm vào đó thì không có sẵn trong các bộ điều khiển truyền động (Drive Unit).

- Giải pháp mới cho cẩu ứng dụng công nghệ SIMOCRANE trong đó có sẵn những chức năng công nghệ. Công nghệ SIMOCRANE là một gói hệ thống phần cứng và phần mềm cho cẩu, nó hỗ trợ bạn đạt được hiệu suất tối đa với những ứng dụng cẩu của bạn.

- Nền tảng mới SIMOCRANE dựa trên sự kết hợp SIMATIC + SIMOTION + SINAMICS, nền tảng mới này ứng dụng được cho cả cẩu cảng và cẩu công nghiệp. Tất cả các nhiệm vụ đều được tách biệt rõ ràng trong quá trình hoạt động của hệ thống giúp tối ưu hóa quá trình hoạt động.
         
                                              
    

Simatic: PLC với các module I/O, module chức năng là bộ điều khiển tổng thể quá trình công nghệ, thực hiện các hàm logic,… giúp cho việc thu thập và xử lý dữ liệu của hệ thống

Simotion: là sự kết hợp của 3 loại : điều khiển chuyển động (Motion Control) kết hợp với 2 chức năng điều khiển khác thường thấy trong hầu hết các ứng dụng – chức năng PLC và chức năng công nghệ

Sinamics: là biến tần được thiết kế với bộ điều khiển vòng kín về tốc độ, momen, vị trí…

                   


Technology function được sử dụng

- Load-dependent field weakening: Tuỳ thuộc vào tải trọng mà tốc độ làm việc có thể tự động hiệu chỉnh tham số gia tốc nhằm tăng năng suất hoạt động.

- Prelimit switch: Hàm tích hợp sẵn khai báo cho các công tắc hành trình nhằm hạn chế tốc độ.

- Start Pulse: Hàm hiệu chỉnh tự động tăng Mômen tránh hiện tượng “trôi tải” trong quá trình hạ, đồng thời tăng Mômen trong quá trình bắt đầu nâng.

- Change Over HDFW: Điều chỉnh thời gian gia tốc và giảm tốc trong chế độ không tải và đầy tải.

- Current distributation monitoring: Giám sát dòng điện trong chế độ master/slave

- Master switch: Hàm cho phép cài đặt đường đặc tính điều khiển tốc độ từ tay điều khiển (Joystick) tránh trường hợp tăng tốc đột ngột trong quá trình khởi động.

- Anti-slip control: Giải quyết vấn đề trượt bánh xe bằng cách sử dụng thêm 1 External Encoder được giám sát, nếu có sự sai lệch tốc độ quá giới hạn cho phép thì sẽ tác động tới tốc độ gia tốc của cơ cấu.

- Monitoring the overspeed: Hàm giám sát tốc độ cho phép cảnh báo hoặc ngắt an toàn khi xảy ra hiện tượng quá tốc (mất kiểm soát về tốc độ)

- Slewing velocity dependent on the length of overhang: hàm này được sử dụng nhằm đảm bảo tốc độ của cơ cấu quay được thay đổi tuỳ thuộc vào bán kính làm việc (tầm với) nhằm mục đích giữ vận tốc dài là hằng số.

- AccelChangeSlewGear: Khi tầm với tăng lên thì mômen tải đối với cơ cấu Slewing cũng tăng lên trong khi gia tốc; nhằm mục đích tránh việc vượt quá giới hạn dòng thì thời gian tăng tốc và giảm tốc được hiệu chỉnh một cách tuyến tính theo tầm với.

- Time – optimized positioning for a single axis: Drive có thể di chuyển tới vị trí xác định một cách nhanh và chính xác với vận tốc, gia tốc, giảm tốc lớn nhất đã định.

- Master-slave torque control: Chế độ master-slave được sử dụng khi 2 động cơ được gắn chung 1 trục. Master hoạt động ở chế độ điều khiển vị trí theo vòng kín hoặc ở chế độ điều khiển mômen theo vòng kín. Master gửi giá trị mômen đặt tới slave.

- Synchronous operation: Chế độ đồng bộ được sử dụng nếu cả 2 động cơ được gắn chung 1 tải. Tuỳ thuộc chế độ vận hành, master và slave hoạt động ở chế độ điều khiển vị trí theo vòng kín hoặc điều khiển tốc độ theo vòng kín. Slave nhận giá trị đặt tốc độ hoặc vị trí từ master thông qua tỉ số (gear ratio 1:1)


Download File