Giải pháp tự độngTruyền Động ACGiới thiệu hệ thống ECO-RTG Hybrid Drive dành cho cẩu RTG của Siemens

Giới thiệu hệ thống ECO-RTG Hybrid Drive dành cho cẩu RTG của Siemens

2012-10-15 22:06:17
Hệ thống ECO-RTG của Siemens bao gồm các chức năng điều khiển tối ưu giúp cải thiện hiệu quả năng lượng của các cần cẩu cảng container. Hệ thống ECO-RTG của Siemens cải thiện đáng kể hiệu suất năng lượng hệ thống truyền động Diesel-Điện chủ yếu thông qua cải tiến hệ thống điều khiển. Công cụ mô phỏng theo dõi các nhu cầu năng lượng của cần cẩu và áp dụng các thuật toán phức tạp để tối ưu hóa hoạt động. Một thuật toán điều khiển đảm bảo rằng khi cần thiết năng lượng được cung cấp từ các tụ điện và nó cũng đảm bảo rằng nguồn năng lượng tái sử dụng được tích trong các tụ điện là không bao giờ hết. Điều này có nghĩa rằng, qua chu kỳ hoạt động của cần cẩu, một sự cân bằng được duy trì giữa năng lượng rút ra từ các tụ điện và số lượng năng lượng được lưu giữ trong các tụ điện đó thông qua quá trình phanh và giảm tải của cần cẩu được bổ sung cho nhau.

Hệ thống ECO-RTG của Siemens là một hệ thống linh hoạt trong việc kiểm soát năng lượng được cung cấp bởi các thành phần riêng lẻ của hệ thống cẩu như cơ cấu Hoist, Trolley, Gantry… giúp cho hiệu quả năng lượng của hệ thống được tối ưu hóa. Ví dụ, nếu một cần cẩu chạy không tải và hệ thống phụ trợ của nó cần năng lượng  khi đó tụ điện có thể cung cấp toàn bộ năng lượng cho nó. Hệ thống ECO-RTG với chức năng điều khiển mới và khả năng tiết kiệm năng lượng có thể giúp giảm nhu cầu nhiên liệu hơn 70%.


Download File