• Chuyển đổi và nâng cấp hệ thống Simatic S5 lên S7
  Chuyển đổi và nâng cấp hệ thống Simatic S5 lên S7
  14.12.2015

  Việc chuyển đổi hệ thống điều khiển lên hệ Simatic S5 lên S7 sẽ bảo vệ và giữ vững những thành công của doanh nghiệp hôm nay và trong tương lai bởi các ưu điểm và hiệu quả vượt trội theo định hướng tự động hóa tích hợp toàn diện.

  Xem chi tiết

 • Ứng dụng T300 trong công nghệ Cẩu Trục
  Ứng dụng T300 trong công nghệ Cẩu Trục
  20.09.2012

  Hiện nay nhiều cảng hàng hải tại Việt Nam vẫn còn sử dụng biến tần Simoreg và Simovert của Siemens. SIMOREG DC MASTER 6RA70 được sử dụng cho điều khiển cẩu motor DC, SIMOVERT MASTER DRIVES CUVC cho motor AC. Để thực hiện công nghệ, các nhiệm vụ và chức năng điều khiển vòng kín, trong hầu hết các trường hợp, điều cần thiết là phải sử dụng board vi xử lý bổ sung T300 cho các biến tần nói trên

  Xem chi tiết

 • Biến tần S120 - Tư Duy Tiến Bộ
  Biến tần S120 - Tư Duy Tiến Bộ
  25.02.2016

  Biến tần - thiết bị điều khiển vô cấp tốc độ động cơ không tiếp điểm - một phương tiện kết nối cả thế giới truyền động, đã và đang làm thay đổi cả một kiểu tư duy trong điều khiển truyền động điện và quản lý điện năng.

  Xem chi tiết